Valimiz
Site Duyuruları

Sodes Do?rudan Temin ?hale Duyurusu [14.02.12]

Sodes
* Bilgisayar Ve Elektronik
* LCD Ve Beyaz  E?ya
* Mobilya
Do?rudan temin ihale yap?lacakt?r ayr?nt?l? bilgi için t?klay?n?z

Türkiye Yard?m Sevenler Derne?i "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tan?t?m Malzemesi Al?m?  [07.12.11]

Türkiye Yard?m Sevenler Derne?i "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tan?t?m Malzemesi Al?m? ?hale Duyurusu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha..._derne.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (Tribün Yap?m?) [05.12.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü Tribün Yap?m? ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...tribun.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (?kram Malzemesi) [30.11.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?kram Malzemesi ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...yurusu.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (Araç Kiralama) [30.11.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü Araç Kiralama ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...a_kira.rar
Projeler»Hava Durumu
ARDAHAN
Takvim
Halka açık anket
SODES program?nda öncelikli hedef kitle sizce hangisidir?

Kad?nlar

Engelliler

Gençler

Çocuklar

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
DAMAL BELED?YE BA?KANLI?I (TAD?LAT YAPIMI) ?HALE ?LANI

Haber Resimleri: sodes_133.jpg

Ardahan Valili?i SODES koordinasyon merkezinin Damal Belediyesi ile yürütmekte oldu?u, Kalk?nma Bakanl??? SODES Program? kapsam?nda finanse edilen 2015-75-0055 Referans numaral? ‘SODESLE DAMAL KONFERANS ve T?YATRO SALONUNA KAVU?UYOR’ isimli projede kullan?lmak üzere ön görülmü? olan mal ve hizmet al?m? yap?lacakt?r.

Söz konusu malzeme SODES 2015 y?l? usul ve esaslar?na göre 22/d do?rudan temin ihale usulü ile ihale edilecektir.


?L M?LL? E??T?M MÜDÜRLÜ?Ü (MÜZ?K MALZEMES?) ALIMI DUYURUSU

Haber Resimleri: sodes_133.jpg 

Ardahan valili?i   koordinasyonunda ?l Milli E?itim Müdürlü?ü ile yürütülmekte olan kalk?nma bakanl??? SODES program?  kapsam?nda  finanse edilen 2015-75-0080Referans numaral? ’Kültür Güne?i ’ isimli projede öngörülmü? olan müzik  malzemesi  ihalesi  yap?lacakt?r.

 Söz konusu malzeme 4734 say?l? K?K 22.Maddesi (d) f?kras? ile ihale edilecektir.


?L M?LL? E??T?M MÜDÜRLÜ?Ü (RES?M MALZEMES?) ALIMI DUYURUSU

Haber Resimleri: sodes_133.jpg

Ardahan valili?i   koordinasyonunda ?l Milli E?itim Müdürlü?ü ile yürütülmekte olan kalk?nma bakanl??? SODES program?  kapsam?nda  finanse edilen 2015-75-0080Referans numaral? ’Kültür Güne?i ’ isimli projede öngörülmü? olan Resim  malzemesi  ihalesi  yap?lacakt?r.

 Söz konusu malzeme 4734 say?l? K?K 22.Maddesi (d) f?kras? ile ihale edilecektir.


ARDAHAN T?CARET VE SANAY? ODASI ( ?A?E MALZEMES? ALIMI ?HALE DUYURUSU)

Haber Resimleri: sodes_133.jpg 

Ardahan valili?i SODES  koordinasyonunda Ardahan Ticaret ve Sanayi odas? ile yürütülmekte olan kalk?nma bakanl??? SODES program?  kapsam?nda  finanse edilen 2015-75-0009 Referans numaral? ’ SODES BEN?M A?IM EKME??M ’ isimli projede öngörülmü? olan ?a?e malzemesi  ihalesi  yap?lacakt?r.

 Söz konusu malzeme hizmet SODES 2015 y?l? uygulama usul ve esaslar?n  13/9 maddesinde belirtilen usul ile ihale edilecektir.


ARDAHAN T?CARET VE SANAY? ODASI BA?KANLI?I (DEM?RBA? MALZEMES? ALIMI) ?HALE ?LANI

Haber Resimleri: sodes_133.jpg  Sodes Benim A??m Ekme?im Projesi  2015-75-0009 referans numaral? proje kapsam?nda Demirba? malzeme al?m?.


ARDAHAN T?CARET VE SANAY? ODASI BA?KANLI?I (?A?E ALIMI) ?HALE ?LANI

Haber Resimleri: sodes_133.jpg Sodes Benim A??m Ekme?im projesi   2015-75-0009 referans numaral? proje kapsam?nda ia?e malzemesi al?m?.


ARDAHAN T?CARET VE SANAY? ODASI BA?KANLI?I (TEMR?NL?K MALZEME ALIMI) ?HALE ?LANI

Haber Resimleri: sodes_133.jpg Sodes Benim A??m Ekme?im projesi   2015-75-0009 referans numaral? proje kapsam?nda temrinlik  malzemesi al?m?.


Sodes Resim Galerisi