Valimiz
Site Duyuruları

Sodes Doğrudan Temin İhale Duyurusu [14.02.12]

Sodes
* Bilgisayar Ve Elektronik
* LCD Ve Beyaz  Eşya
* Mobilya
Doğrudan temin ihale yapılacaktır ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Türkiye Yardım Sevenler Derneği "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tanıtım Malzemesi Alımı  [07.12.11]

Türkiye Yardım Sevenler Derneği "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tanıtım Malzemesi Alımı İhale Duyurusu indirmek için bağlantıya tıklayınız.
http://www.ardaha..._derne.rar

23 Şubat Belediye Spor Kulübü İhale Duyurusu (Tribün Yapımı) [05.12.11]

23 Şubat Belediye Spor Kulübü Tribün Yapımı İhalesi Duyurusunu indirmek için bağlantıya tıklayınız.
http://www.ardaha...tribun.rar

23 Şubat Belediye Spor Kulübü İhale Duyurusu (İkram Malzemesi) [30.11.11]

23 Şubat Belediye Spor Kulübü İkram Malzemesi İhalesi Duyurusunu indirmek için bağlantıya tıklayınız.
http://www.ardaha...yurusu.rar

23 Şubat Belediye Spor Kulübü İhale Duyurusu (Araç Kiralama) [30.11.11]

23 Şubat Belediye Spor Kulübü Araç Kiralama İhalesi Duyurusunu indirmek için bağlantıya tıklayınız.
http://www.ardaha...a_kira.rar
Projeler»Hava Durumu
ARDAHAN
Takvim
Halka açık anket
SODES programında öncelikli hedef kitle sizce hangisidir?

Kadınlar

Engelliler

Gençler

Çocuklar

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Öğretim İhalesi Teknik Şartname
Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Öğretim İhalesi Teknik Şartname

 

 

 

 

 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SODES PROJESİ TAŞIMALI   ÖĞRETİM İHALESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

 

  1. A.    TAŞIMA YAPILACAK BİRİMLER

Tablo (1) de belirtilen köylerden Merkezlere öğrenci taşıması yapılacaktır.

  1. B.     OKUL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR ÇALIŞMA ESASLARI TAŞIYICI VE SÜRÜCÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1)      İhaleye katılan araç veya firma sahiplerinin “Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği” ile “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümlerine uymaları.

2)      Karayolları Trafik Kanununun Tüzüğüne ve diğer ilgili mevzuata uygun taşıma için gerekli fennî tedbirler alınmış, tüzük gereğince yalnız yolcu taşımak için yapılmış yada tadil edilmiş olmak.

3)      Taşıtların, taşınacak öğrenci adedi kadar oturma yeri olması.

4)      Taşıtlarda sağlık çantası, (ilk yardım malzemelerinin bulunduğu) ve trafik seti bulundurulması,

5)      Taşıtların cinsine göre doldurma kapasitesi 2 kg. olan en az bir adet, 5 kg. olan en az iki söndürme cihazlarının bulundurulması.

6)      Taşıtların kalorifer tesisatı fennî, en soğuk havalarda dahi taşıtın içini 16 derecede ısıtacak güçte olacaktır. Egzoz gazından yararlanılarak ısıtma sistemi olmayacak, kalorifer tesisatı çalışırken koku ve gürültü yapmayacaktır.

7)      Taşıtların aydınlatma ve elektrik donanımı Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzük esaslarına uygun olacaktır.

8)      Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif  bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2)

9)      Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 2)

10)  Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

11)  Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

12)  Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

13)  Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 (oniki) yaşından küçük olmalıdır (onikiyaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

14)  Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

15)  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

16)  Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

17)  Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

18)  Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

19)  Taşıyıcı firma veya şahıslar Taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.

20)  Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve taşıma hizmeti sırasında taşıta öğrencilerden, ilgili okul öğretmenlerinden ve yardımcılarından başka herhangi bir yolcu almamakla

21)  İdarece verilecek öğrenci listesinin indirme-bindirme duraklarını, taşıma saatlerini ve yol güzergahını taşıtta bulundurması.

22)  Şoförler E sınıfı sürücü belgesi için en az 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için ise en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olacaktır.

23)  Öğrencilerin ders başlama saatinden 15 dakika önce okulda olması sağlanır.

24)  Öğrencilerin okula getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması sırasında her türlü sorumluluk taşıyıcıya aittir.

25)  Güzergah seçilen yerdeki öğrenciler belli yer ve saatte toplandıktan sonra taşıyıcı tarafından taşıta bindirilerek merkez seçilen okula belirtilen saatlerde getirilip götürüleceklerdir.

26)  Öğrencilerin yolun karşısına geçirilmesi gerektiği yerlerde, güvenli olarak karşıya geçirilmesi taşıyıcı tarafından sağlanır.

27)  Her araç için öğrenci sayılarında % 30 artış veya azalma olabileceği taşımacı tarafından kabul edilecektir.

28)  Aynı güzergahtaki öğrenciler taşınmak üzere birden fazla araç ile ihale edilmişse ve öğrenci sayısında her hangi bir neden ile azalma olursa taşıma yapan araçların fazlası iptal edilerek, kalan araçlarla taşıma yapılacaktır.(İhale bedeli ve taşıtın yaşına bakılacaktır.) Şayet taşınan okul veya okulsuz yerleşim birimi herhangi bir nedenle, idarece taşımadan kaldırılırsa, sözleşme iptal edilir.

29)  Taşıma Merkezi okullarda yapılan/yapılacak olan onarım, tadilat, açma-kapama vb. nedenlerle eğitim, öğretim sürdürülemiyorsa, öğrenci taşıma işi ikinci en yakın ve müsait taşıma merkezi okula yapılacaktır ve yüklenici bundan ayrıca ücret talep etmeyecektir.

30)  Sürücünün dönem başlarında sağlık kontrolünden geçmiş olması ve durumunu belgelendirmesi.

31)  Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sağlanacaktır

32)  Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olup mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünüm yansıtan ve gerektiğinde idarece belirlenecek tek tip kıyafet veya Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelikte belirlenen şekilde kılık ve kıyafete sahip olmak

33)  Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak ve sabıka kaydını ibraz etmekle,

34)  Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmak, zorundadırlar.

35)  Taşıma işini yüklenenler, taşıma yaptıkları aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda devreye koyacakları ikinci bir araç bildirmeleri ve bu aracın sigorta işlemlerini yapmaları zorunludur.

36)  “Sürücü hatalarını 0478–211 30 65 telefona bildiriniz.”yazısını ihaleyi alan firma veya araç sahipleri araçlarını arka camından görülebilecek şekilde uygun bir yerine asacaklardır.

37)  Taşıyıcılar; taşıma yaptıkları aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda aynı özelliklerdeki devreye koyacakları ikinci bir aracı Taşıma Merkezi Okul Müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeleri ve bu araç ile ilgili ihalesinde istenen belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Şoför değişimleri de aynı şekilde yapılacaktır.

38)    İki araç ile sözleşme yapılıp, tek araç ile taşıma yapıldığı tesbit edildiği takdirde o güne ait ücret ödenmez. İkinci tespitte iki günlük yevmiye ödenmez. Üçüncü defa tekrarı halinde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh eder. İhalelere katılmaktan yasaklama ile ilgili işlemler başlatılır.

 

İş bu şartname 38 maddeden ibarettir.

 

 

 

TAŞIMA MERKEZLERİ

CEMAL ZEKİYE

S. No:

Taşınacak Köy

Öğr.
Sayısı

Araç
Sayısı

Mesafe (Km)

Araç
Kapasitesi

1

Sugöze

9

1

 

12

2

Akyaka

14

1

 

14

3

Akyaka+Ağzıpek
(5+9)

14

1

 

14

4

Çimenkaya-Çeğilli-Dedegül-Edegül
(3+5+5+1)

14

1

 

14

5

Kartalpınar

9

1

 

12

6

Tepeler

10

1

 

12

7

Ovapınar+Güzçimeni
(8+4)

12

1

 

12

8

Gürçayır

8

1

 

12

9

Yaylacık

7

1

 

12

10

Çetinsu

14

1

 

14

11

Tepesuyu

12

1

 

12

 

SULAKYURT

1

Kazlıköy-Açıkyazı
 (5+8)

13

1

 

12

2

Sarıyamaç-Yokuşdibi
(6+8)

14

1

 

14

 

YALNIZÇAM
FSM

1

Ardıçdere-Çatalköprü
(4+10)

14

1

 

14

2

Dağ Evi-Hasköy
(4+10)

14

1

 

14

 

HÇ HASKÖY
ATATÜRK

1

Otbiçen

9

1

 

12

2

Köprücük

14

1

 

14

3

Çalabaş

23

2

 

14

4

Çobanlı

10

1

 

12

5

Hacıali

24

2

 

12

6

Y. Karakolu

7

1

 

12

7

Ömerağa

13

1

 

12

 

 NOT:Şartname metni açıklayıcı resimler içermektedir. Şartname Metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız